2008-06-29 purple coneflower.jpg
2013-07-22 coneflower 01.jpg
pre-2000 composite flower 3.jpg
2002-07-18 Mex Bird of Paradise flower 2_adj.jpg
2003-03-13 bottlebrush flower_adj.jpg
2005-05-21 Cherry blosoms 2_adj.jpg
2008-04-09 pear flower 1.jpg
2008-06-01 mountain laurel 1.jpg
2010-07-22 botanical gardens - flower 3.jpg
2012-07-18 stamens of orange flower.jpg
2013-06-25 strawberry flower 1.jpg
2013-07-13 salmon colored flower at Lake Baranoff 01.jpg
pre-2000 lupines with rain.jpg
pre-2000 mint weed.jpg
pre-2000 passion flower.jpg
pre-2000 thistle.jpg
pre-2000 yellow wildflower in northern AZ 1.jpg
2008-07-16 purple flower weed at Mendenhall Glacier 1.jpg
2010-07-22 botanical gardens - flower 1.jpg
2011-06-20 wild strawberry 1.jpg
2010-07-19 wild salmonberry 1.jpg
2011-06-25 Tenakee Springs - unripe Salmonberries 1.jpg
2003-03-12 cactus tip 1.jpg
2003-03-12 cactus tip 2_adj.jpg
2003-03-13 saguaro spines_adj.jpg
pre-2000 cactus spines 2.jpg
pre-2000 saguaros.jpg
2008-01-05 frozen Oak leaf 1.jpg
2010-07-22 botanical gardens - leaf 1.jpg
2010-07-22 botanical gardens - leaf 2.jpg
2008-10-29 fall leaves 1.jpg
pre-2000 nutshell and leaves in Nashville, TNr.jpg
2011-06-25 Tenakee Springs - groundcover 1.jpg
2011-06-26 groundcover at Pavlov Bay 1.jpg
2001-07-15 grass 1_adj.jpg
2001-07-15 grass 2_adj.jpg
2007-07-20  kelp 1.jpg
2001-07-18 bark 1_adj.jpg
pre-2000 bark 1.jpg